.

ระบบ obeclms3.1

 
 

 

  Home page    Image activity 
Image activity
 
การแข่งขันอ่านฟังเสียง รอบคัดเลือกภาคกลาง โครงการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 45 โดยธนาคารธนชาติ ณ ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ กรุงเทพฯ ระดับชั้น ม.ต้น
โครงการเด็กดีรักการอ่านเขียน ปี๓ ได้ทดสอบการอ่าน หลังจากมีการเรียนรู้และพัฒนาผ่านไป เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีพี่ๆจาก คลินิกภาษาที่มาช่วยทดสอบการอ่านให้น้องๆ
กิจกรรมวันภาษาไทย "เทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย " ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการเด็กดีรักการอ่านเขียน ปี๓ โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่อก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิกรรมวันสุนทรภู่ "เทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
โครงการักษ์ภาษาไทย การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินี ทรเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต๙
โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ชุมนุม เด็กดีรักการอ่านเขียน
การแข่งขันกิจกรรม เทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

 Before [1] 2 Next
 
 
July 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 July 2563
 
All online 1 People
IP number 3.235.238.217
You are visitor number 106,008
 

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย