.

ระบบ obeclms3.1

 
 

 

   Home page 
General
 
Download File
News releases
 
News Knowledge.
 
 
Image activity
 
การแข่งขันอ่านฟังเสียง รอบคัดเลือกภาคกลาง โครงการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 45 โดยธนาคารธนชาติ ณ ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ กรุงเทพฯ ระดับชั้น ม.ต้น
โครงการเด็กดีรักการอ่านเขียน ปี๓ ได้ทดสอบการอ่าน หลังจากมีการเรียนรู้และพัฒนาผ่านไป เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีพี่ๆจาก คลินิกภาษาที่มาช่วยทดสอบการอ่านให้น้องๆ
กิจกรรมวันภาษาไทย "เทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย " ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการเด็กดีรักการอ่านเขียน ปี๓ โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่อก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม ED OTOP 2013
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้จัดกิจกรรม ED OTOP 2013 ขึ้นด้วยความร่วมมือของทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมขึ้นหลายกิจกรรม เช่น สอร. ช้อนไข่ปริศนา นิทรรศการวิชาการ สาธิตพวงมโหตร ล้วงไหปริศนา ปาเป้า และกิจกรรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง เพลงฉ่อย  ลำตัด  เพลงเรือ


การประชุมครูภาษาไทย ที่ศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประธานศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้จัดประชุมครูภาษาไทย จังหวัดนครปฐมขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 
 
October 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 October 2561
 
All online 3 People
IP number 54.161.77.30
You are visitor number 86,387
 

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย