.

swc new

 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
งานโรงเรียน
รูปภาพกิจกรรมอาหารและขนมไทย
การอบรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซท์
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบของขวัญแด่ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

งานช่าง
 

งานเกษตร
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงงานอาช๊พฯ-งานคหกรรม
 

ความคิดสร้างสรรค์กับอนาคตของชาติ


งานคอมพิวเตอร์
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี