.

swc new

 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
งานโรงเรียน
รูปภาพกิจกรรมอาหารและขนมไทย
การอบรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซท์
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบของขวัญแด่ผู้บริหารโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

งานช่าง
 

งานเกษตร
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงงานอาช๊พฯ-งานคหกรรม
 

ความคิดสร้างสรรค์กับอนาคตของชาติ


งานคอมพิวเตอร์
 
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยานยน 2561
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี