.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากจั่นวิทยา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 21 มิถุนายน 2556
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบางช้างวิทยา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิัชัยวิทยา วันที่ 21 มิถุนายน 2556
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 20 มิถุนายน 2556 และเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดร.เยาวภา. บัวเวช และคณะ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ให้ความรู้พื้นฐานการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่อาเซียน ณ ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา (537)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำีปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
การอบรมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 วันที่ 13-14 พ.ค.2556
คณะครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 4 มิถุนายน 2556
การถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
คุณหญิงดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 ต่อไป
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.15.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 92,870
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา