.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

 
  Home page    Image activity 
Image activity
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับม.ปลาย ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสถานที่สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มสาระสังคมศึกษานำนักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 63 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการพระธรรมทูต ปี 2556 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ติวข้อสอบ O-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่าเรือวิทยาคม ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 21 มิถุนายน 2556

 Before [1] 2 3 Next
 
All online 1 People
IP number 3.236.15.142
You are visitor number 92,863
 
 
July 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 July 2563
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา