.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยินดีต้อนรับ

 
 
 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้รับโล่และเกียรติบัตร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากการเข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ( EGAT Low Carbon School )
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2559
นายเฉลิมพันธุ์ แช่มช้อย นางสาวอภิญญา จันทร์ศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ " การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร " สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางธนิดา ลิ้มสุวรรณ
สัมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ตั้งธนะวัฒน์ ครูพี่เลี้ยงนิเทศการเรียนการสอน นางสาวนภัสนันท์ วรสุทธิ์พิศาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในรายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2558
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการเข้าค่ายวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/4
มอบเกียรติบัตร ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมเปิดโลกปิโตรเลียม

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.19.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,934
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์