.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยินดีต้อนรับ

 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ "การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม         

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ได้รับโล่และเกียรติบัตร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากการเข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ( EGAT Low Carbon School )
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2559
นายเฉลิมพันธุ์ แช่มช้อย นางสาวอภิญญา จันทร์ศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ " การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร " สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางธนิดา ลิ้มสุวรรณ
สัมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาความสามารถวิทย์ - คณิต
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 - 6/4  ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาความสามารถทางด้าน    วิทย์ - คณิต  ระหว่างวันที่  13  สิงหาคม  2558  -  9  กันยายน  2558  ณ  มหาวทยาลัยราชภัฏนครปฐม


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2558
 

   ในวันที่  18  สิงหาคม  2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เช่น  สาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ตอนต้นและตอนปลาย  การประกวดแฟนซีรีไซเคิล  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 มกราคม 2565
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.117.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 130,602
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์