.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.46.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 438,875
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
จัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี ณ อาคารคุรุสภา กรุงเทพฯ เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่ห้องเรียน (1-2 เมษายน 2558)
การสอนแบบบูรณาการโครงงานสู่ห้องเรียน ของ สพป. ระยอง เขต 1 (วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558)
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2558 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
อบรมเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 จำนวน 25 คน
วิทยากรอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี 16 - 17 มีนาคม 2558
โครงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2558 ของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 162 คน
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ติตง) จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาดูงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 นำโดย ผู้อำนวยการ เพ็ญประภา ศรีสุวรรณ จำนวน 20 คน
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประกาศนโยบาย “การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพฐ.” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ที่อาคาร สพฐ. 4 (ผอ.อาคม มากมีทรัพย์ เป็นผู้นำทีม)
วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสุ๋สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 18 มกราคม 2558 จำนวน 54 คน
วิทยากร การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 20 ธันวาคม 2557 จำนวน 150 คน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ต่อไป
 

 
 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 มกราคม 2562
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045