.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.104.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,063
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะวิทยากรและนักเรียนแกนนำ ร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม จำนวน 180 คน (20 สิงหาคม 2558)
วิทยากร การอบรมเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 15 กันยายน 2558
วิทยากรเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดราชบุรี (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘)
วิทยากรอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนทวารวดี นครปฐม 12-13 กันยายน 2558
การอบรมนักเรียนแกนนำ สร้างสังคมความพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 28 - 29 กรกฎาคม 2558
ต้อนรับคณะบุคลากรจากโรงเรียนสวนผึ้ังวิทยา ราชบุรี ศึกษาดูงาน "การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
จัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี ณ อาคารคุรุสภา กรุงเทพฯ เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่ห้องเรียน (1-2 เมษายน 2558)
การสอนแบบบูรณาการโครงงานสู่ห้องเรียน ของ สพป. ระยอง เขต 1 (วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558)
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2558 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
อบรมเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 จำนวน 25 คน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045