.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 100.24.46.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 438,855
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากรการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกิจการพลเรือน ทหารบก กทม. วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การอบรมวิทยากรนักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15--16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 75 พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การเรียนการสอนโดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 -31 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 47 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน
จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการ พิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 - 9 มกราคม 2559
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง และการเขียนแผนการจัดการเรีียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันทึ่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนกาญจนภิเษก สุพรรณบุรี 13-14 ตุลาคม 2558

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
 

 
 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 มกราคม 2562
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045