.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.7.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 393,796
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการ พิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 - 9 มกราคม 2559
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง และการเขียนแผนการจัดการเรีียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันทึ่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนกาญจนภิเษก สุพรรณบุรี 13-14 ตุลาคม 2558
ร่วมจัดนิทรรศการ รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
วิทยากรอบรม รียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี (6-7 ตุลาคม 2558)
วิทยากรอบรม การเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังจระเข้ จังหวัดสมุทรสงคราม (1 ตุลาคม 2558)
มูลนิธีครอบครัวพอเพียง มอบป้ายปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจัดกิจกรรมสร้างสรรคเยาวชนให้มีจิตอาสา ให้กับโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา (23 กันยายน 2558)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045