.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.104.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,069
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบางหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 มิถุนายน 2559
วิทยากรเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ และอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2559
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท 24 มิถุนายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบางสะพาน และโรงเรียนอ้อมน้อยชนูปถัมป์ 27 พฤษภาคม 2559
วิทยากรการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกิจการพลเรือน ทหารบก กทม. วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การอบรมวิทยากรนักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15--16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 75 พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การเรียนการสอนโดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 -31 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 47 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045