.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 100.24.46.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 438,844
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี 22-23 สิงหาคม 2559 จำนวน 51 คน
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 - 21 สิงหาคม 2559 ของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระนอง จำนวน 7 โรงเรียน 144 คน
วิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัด สพม. 9 จำนวน 134 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2559
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ และอบรมนักเรียนแกนนำ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบางหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 มิถุนายน 2559
วิทยากรเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ และอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2559
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท 24 มิถุนายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบางสะพาน และโรงเรียนอ้อมน้อยชนูปถัมป์ 27 พฤษภาคม 2559

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
 

 
 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 มกราคม 2562
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045