.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.234.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 374,056
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมวิทยากรนักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15--16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 75 พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การเรียนการสอนโดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 -31 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 47 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน
จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการ พิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 มีนาคม 2559
จัดนิทรรศการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 - 9 มกราคม 2559
วิทยากร การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง และการเขียนแผนการจัดการเรีียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันทึ่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนกาญจนภิเษก สุพรรณบุรี 13-14 ตุลาคม 2558
ร่วมจัดนิทรรศการ รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045