.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.7.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 393,794
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕๔ คน
นำเสนอ Best Practices ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการประเมิน Best Practices ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการประเมิน Best Practices ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง(ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 18 กันยายน 2559 ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 71 คน
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง(ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2559 ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 96 คน
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี 22-23 สิงหาคม 2559 จำนวน 51 คน
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 - 21 สิงหาคม 2559 ของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระนอง จำนวน 7 โรงเรียน 144 คน
วิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัด สพม. 9 จำนวน 134 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2559
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ และอบรมนักเรียนแกนนำ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045