.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.234.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 374,062
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 54 คน และนักเรียนแกนนำปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 คน
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเซเนกัล และคณะจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สู่ความมั่นคงและยั่งยืน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 154 คน
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕๔ คน
นำเสนอ Best Practices ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการประเมิน Best Practices ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการประเมิน Best Practices ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง(ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 18 กันยายน 2559 ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 71 คน
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง(ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2559 ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 96 คน
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี 22-23 สิงหาคม 2559 จำนวน 51 คน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045