.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 100.24.46.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 438,821
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 27 พฤษภาคม 2560 จำนวน 124 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานราชอาณาจักรภูฏาน การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนสุเหล่าปากคลองลำรี นนทบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 11- 12 พฤษภาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพือการประเมินโรเงรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 25-26 เมษายน 2560 จำนวน 25 คน
การพัฒนาใบช่วยสอน เพื่อการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา วันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 จำนวน 155 คน
การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา สพม. 10 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2560
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม วันที่ 28 มีนาคม 2560

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
 

 
 
 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 มกราคม 2562
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045