.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.104.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,066
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 11- 12 พฤษภาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพือการประเมินโรเงรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 25-26 เมษายน 2560 จำนวน 25 คน
การพัฒนาใบช่วยสอน เพื่อการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา วันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 จำนวน 155 คน
การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา สพม. 10 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2560
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม วันที่ 28 มีนาคม 2560
การพัฒนาครู สู่การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู๋อย่างพอเพียง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ฝ่ายประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนวัดสระเกศด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวน 20 คน
อบรมวิทยากรนักเรียนแกนนำ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม วันที่ 8 มีนาคม 2560 จำนวน 120 คน
อบรมนักเรียนการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม 2560

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045