.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.234.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 374,057
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 5 กรกฎาคม 2557
วิทยากร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน วันที่ 9-10 พ.ค. 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า คณะวิทยากร นำโดย นางวาริน รอดบำเรอ และคณะ
วิทยากรเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินสถานศึกษาพอเพียง ให้กับโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 25 มีนาคม 2557
วิทยากรเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ที่โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม 27 มีนาคม 2557
การทำงานของคณะวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 17-18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่
วิทยากรให้การอบรมเรื่อง "การสร้างจิตสำนึก การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ณ โรงแรมเขาใหญ่แคปปิตอลเจ ให้กับครูเทศบาล 1-5 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 250 คน
การอบรมวิทยากรแกนนำ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน
กิจกรรม โครงการ "สื่อสัมพันธ์เยาวชนศรีวิชัย นำใช้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่ความพอเพียง" ได้จัดกิจกรรมประกวดบ้านพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตที่พอเพียงของผู้ปกครองในท้องถิ่น
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โครงการ "สื่อสัมพันธ์เยาวชนศรีวิชัย ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่ความพอเพียง"
การแสดงนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045