.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.234.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 374,078
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการศาสตร์พระราชา การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ที่เน้นกระบวนการ active learning” สพป. อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 64 โรงเรียน 128 คน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 จำนวน 64 คน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ชลบุรี วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 จำนวน 40 คน
การอบรมครูแกนนำพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน สพป. สมุทรปราการ จำนวน 80 คน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม สมุทรปราการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 จำนวน 80 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อปรับเปลี่ยนการสอน สพม. 14 จันทบุรี ตราด จำนวน 340 คน วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 สพป. สมุทรสงคราม จำนวน 36 โรงเรียน จำนวน 216 คน วันที่ 5-8 มิถุนายน 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 3 มิถุนายน 2560 จำนวน 48 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 สพป. นนทบุรี จำนวน 64 โรงเรียน 24-25 พฤษภาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 27 พฤษภาคม 2560 จำนวน 124 คน

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045