.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.7.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 393,807
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากร การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 18 - 19 กันยายน 2560
วิทยากร โครงการค่ายเรียนรู้ หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นักเรียนจำนวน 150 คน วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมสัญจรพอเพียง ให้กับโรงเรียนอำนวยวิทย์ นครปฐม วันที่ 1 กันยายน 2560 จำนวน 160 คน
วิทยากรอบรมนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม จำนวน 95 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบางลาย จังหวัดพิจิตร เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560
วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560 จัดโดย ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 จำนวน 60 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ที่เน้นกระบวนการ active learning” โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี จำนวน 84 คน วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560
โครงการศาสตร์พระราชา การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ที่เน้นกระบวนการ active learning” สพป. อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 64 โรงเรียน 128 คน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 จำนวน 64 คน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ชลบุรี วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 จำนวน 40 คน

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045