.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 677,778
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากรอบรมผู้สูงอายุ "พอเพียงนำหน้า ผู้ชราสุขใจ" ณ โรงเรียนทวารวดี นครปฐม จำนวน 60 คน วันที่ 28 มกราคม 2563
สัญจรพอเพียง และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ จำนวน 60 คน วันที่ 17 มกราคม 2563
สัญจรพอเพียง และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดวังตะกูจำนวน 100 คน วันที่ 17 มกราคม 2563
สัญจรพอเพียง และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์ จำนวน 120 คน วันที่ 17 มกราคม 2563
อบรมนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จำนวน 150 คน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
การอบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จำนวน 50 คน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม จำนวน 90 คน วันที่ 15 ตุลาคม 2562
วิทยากรอบรมนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร วันที่ 26 สิงหาคม 2562
วิทยากรการพัฒนสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกา 22-24 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จำนวน 26 วิทยาลัย เข้ารับการอบรม
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำค่ายหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงงานวิชาชีพ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045