.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.233.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 589,457
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน 
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน
 

ส่วนหน้าของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558
          1.บันทึกข้อความ
          2.คำนำ สารบัญ
          3.บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
          4.แบบสรุป งาน-โครงการ และผู้รับผิดชอบ
          5.แบบสรุปแผนการเลิกเงินงบประมาณ
          6.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
          7.ปกแผน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
          1.แผนกลยุทธ์ สพฐ-สพม-โรงเรียน
          2.มาตรฐานการศึกษา
          3.สรุปผลการประเมินคุณภาพ
          4.ร่าง หลักการ แนวคิด ประเมินภายนอก
          5.แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน
          6.ชื่อโครงการตามแผนงาน
          7.ชื่อโครงการตามแผนงบประมาณ 2558
          8.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
          9.แบบขออนุมัติใช้เงิน

 

 
 
 
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045