.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,248
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������������������ 2557 
������������������������������������������������������������������������������������ 2557
 

1. ส่วนที่ 1 บทนำ
2. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินตามกลยุทธ์งบ 2556
3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนา
4. ส่วนที่ 4_1 กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
5. ส่วนที่ 4 _2 ตารางที่ 1 งบประมาณจำแนกตามฝ่าย
6. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-1 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
7. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-2 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
8. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-3 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
9. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-4 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
10. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-5 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
11. ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม และรายงานผล
12. ภาคผนวก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557

 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045