.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.233.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 589,419
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
 

1. ส่วนที่ 1 บทนำ
2. ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินตามกลยุทธ์งบ 2556
3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนา
4. ส่วนที่ 4_1 กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
5. ส่วนที่ 4 _2 ตารางที่ 1 งบประมาณจำแนกตามฝ่าย
6. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-1 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
7. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-2 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
8. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-3 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
9. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-4 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
10. ส่วนที่ 4_3 ตารางที่ 2-5 แสดงโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์
11. ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม และรายงานผล
12. ภาคผนวก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557

 

 
 
 
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045