.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 184.73.14.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 460,408
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/อัตลักษณ์ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/อัตลักษณ์
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

          รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

          "Cherish  Thai-ness,  desire  to  learn,  together  with  morality,  and  stand  out  in the  world  based  on  the  Sufficiency  Economy  Philosophy."

พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
  4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตฐานสากล
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

          ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง

กลยุทธ์

  1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
  4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตฐานสากล
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          อ่อนน้อม พร้อมความพอเพียง

 

 
 
 
 
เมษายน 2562
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 เมษายน 2562
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045