.

รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
 
 
 
 
All online 3 People
IP number 54.224.234.8
You are visitor number 374,049
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Image activity 
Image activity
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศกลุ่มซิมิโอ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา วันที่ 7 พฤศจืกายน 2560
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียน สู่ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จำนวน 110 คน
วิทยากร การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วิทยากร การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 18 - 19 กันยายน 2560
วิทยากร โครงการค่ายเรียนรู้ หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นักเรียนจำนวน 150 คน วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมสัญจรพอเพียง ให้กับโรงเรียนอำนวยวิทย์ นครปฐม วันที่ 1 กันยายน 2560 จำนวน 160 คน
วิทยากรอบรมนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม จำนวน 95 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบางลาย จังหวัดพิจิตร เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560
วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560 จัดโดย ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 จำนวน 60 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ที่เน้นกระบวนการ active learning” โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี จำนวน 84 คน วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560

 Before [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next
 

 
 
 
 
 
April 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 April 2561
 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel : 034-261587,034-251026,034-261045