***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****ดาวน์โหลด Logo SwC


เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูผู้สอน

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูผู้สอน

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ครั้งที่ 2

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่2

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก"

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง ผลการพิจารณาการประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาการประมูลร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เรื่อง  การสรรหาและการเลือก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาตำแหน่งพนักงานจ้างเหมารายบุคคล (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย)

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 42 ชุด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีการคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

เรื่อง เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

แบบฟอร์ม PLC

บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน

บันทึกข้อความรายงานนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโควิด

บันทึกข้อความรายงานพบนักเรียนติดโควิด