ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจี้หนาน มณฑลกวางตุ้ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2560 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559

ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ ...สร้างสุข" บริเวนหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ในวันที่ 29 มี.ค.59

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรี คู่สมรสรัฐมนตรี และคู่สมรสทูตานุทูตต่างประเทศ ศึกษาดูงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดกิจกรรม "ทำดีเราเชิดชู" ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ. 59

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดงานนิทรรศการ "เปิดโลกวิชาการ นำสู่มาตรฐานสากล Ed' OTOP 2015 สานฝันวันดอกรัก" ในวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2559

ศูนย์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มอบเกียรติบัตร เด็กดี V_start วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในส่วนภูมิภาค วันที่ 16 ธันวาคม 2558

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 15 ธันวาคม 2558

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขอใช้สถานที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมพิธีในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ตรวจเยียมโรงเรียน วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสอบนักธรรมสนามหลวง วันที่ 1 ธันวาคม 2558
นายอาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนที่ชนะการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมตำบลนครปฐม วันที่ 27 พ.ย.58

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์วัดใหม่ปิ่นเกลียว วันที่ 26 พ.ย.58

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558 วันที่ 25 พ.ย.58

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ส่งนักเรียนเข้าประกวดนางนพมาศ ตามโครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมตำบลนครปฐม วันที่ 25 พ.ย.58

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 25 พ.ย.58

ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตามโครงการเงินออมเพื่อน้อง วันที่ 23 พ.ย.58

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี ของพระครูปราการลักษาภิบาล วันที่ 21 พ.ย.58

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการบริการดอกไม้ ธูป เทียน ทอง และกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณซุ้มบริการดอกไม้ ธูป เทียน ทอง องค์พระปฐมเจดีย์ เวลา 8.00 - 18.00 น. วันพุธที่ 25 พ.ย.58

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2558

โครงการประกวดอ่านคำประพันธ์ร้อยกรองวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ซุ้มจริยธรรม องค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2558
การรับเกียรติบัตรงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

กิจกรรมงานวันภาษาไทย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายอนุสรณ์ศุภมาศ จังหวัดราชบุรี วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558

โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558

โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และสวนสัตว์ดุสิต ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2558
การแสดงลูกทุ่งยุวชนประกันภัย ณ องค์พระปฐมเจดีย์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558

กิจกรรมทำดีเราเชิดชู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
การอบรมเครือข่ายยุวชน "อัศวิน มอก." วันที่ 26 ธันวาคม 2557 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดกิจกรรมวัน Christmasวันที่ 25 ธันวาคม 2557
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดกิจกรรมคาราวานและอบรมให้ความรู้โครงการหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ที่องค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจัดอบรมความรู้กฎหมายจราจรเบื้องต้น วันที่ 23 ธันวาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมขบวนแห่กระทงกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับจังหวัดนครปฐม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557