.

Sriwichaiwithaya school

 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                             เรื่องที่ 1 Greeting 

                             เรื่องที่ 2 Family : family tree, relative 

                             เรื่องที่ 3 The Weather 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                             เรื่องที่ 1 Advertising            

                             เรื่องที่ 2 Health 

                              เรื่องที่ 3 Daily Life 

 
 
 
 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.238.190.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 130,474
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ