***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาโรงอาหาร

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 18ส.ค.63

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 4 ส.ค.63

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องอัดสำเนา

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมตารางสอน

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดซื้อรถตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน